Strona główna » baza wiedzy

baza wiedzy

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn

Wprowadzenie poszczególnej maszyny na rynek to nie tylko jej budowa i projekt, ale także cała otoczka wokół tego – tj. niezbędna dokumentacja i analiza celem minimalizacji powstałego ryzyka i zagrożeń dla przyszłego użytkownika. Działania te muszą opierać się na doświadczeniu i wzajemnej współpracy użytkownik – producent.. Rzeczą niezmiernie ważną jest zadbanie, aby maszyna nie wyrządziła …

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn Read More »

Maszyny nieukończone i zespół maszyn

Maszynę nieukończoną należy odróżnić od maszyny gotowej do zainstalowania. Rozbudowa nie polega na zainstalowaniu układu napędowego w maszynie dostarczonej bez takiego mechanizmu. Musi zatem zostać dodatkowo rozbudowana, aby stać się kompletną maszyną, która może być wykorzystywana do określonego zastosowania. W celu uznania grupy jednostkowych maszyn lub maszyn nieukończonych za zespół muszą zostać spełnione poszczególne warunki: …

Maszyny nieukończone i zespół maszyn Read More »

Oznakowanie CE

Oznaczenie CE składa się tylko z liter „CE” w formie graficznej przedstawionej na rysunku: Źródło: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn Skrót oznaczenia pochodzi od francuskich słów Conformité Européenne – co w tłumaczeniu znaczy Zgodność Europejska. Oznakowanie „CE” musi być umieszczone w bezpośredniej bliskości nazwy …

Oznakowanie CE Read More »

Wymagania minimalne i wymagania zasadnicze

Rozporządzenia wprowadzające wymagania minimalne i zasadnicze mają na celu zabezpieczenia użytkownika maszyny przed zagrożeniami. Ich wspólnym mianownikiem jest: bezpieczeństwo. Rzeczą wielce istotną jest minimalizowanie ryzyka i zagrożeń.  Należy rozróżnić, że spełnienie wymagań zasadniczych leży głównie po stronie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, natomiast spełnienie wymagań minimalnych po stronie użytkownika, pracodawcy.  W przypadku gdy pracodawca stwierdzi, że …

Wymagania minimalne i wymagania zasadnicze Read More »