Strona główna » Doradztwo przy zakupie maszyn

Doradztwo przy zakupie maszyn

Zakup maszyn przemysłowych i linii technologicznych to złożony i trudny proces wymagający odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Obecny rynek nasycony jest różnego rodzaju rozwiązaniami i wybór tego odpowiedniego może sprawiać potencjalnemu nabywcy nie lada problem. Przygotowanie niezbędnych wytycznych, przeprowadzenie rozmów technicznych, przygotowanie zapytania ofertowego, wybór rozwiązania, dogranie skomplikowanych umów, sprawdzenie dostępności niezbędnych mediów, transport, montaż, weryfikacja dostarczonych dokumentów, szkolenia kadry i odbiór końcowy to tylko kamienie milowe, które zbliżają do wymarzonego zakupu. Całość przedsięwzięcia wymaga dobrego przygotowania i zaplanowania. Ilość spraw niezbędnych do zorganizowania podczas całego procesu zakupu maszyn czy linii produkcyjnych jest ogromna. 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów można znaleźć w naszej ofercie m.in szeroko pojęty konsulting przy zakupie maszyn, a zdobyte dotychczas doświadczenie w pełni pomoże przy realizacji inwestycji. Posiadamy wszystkie kompetencje, aby w sposób profesjonalny i rzetelny doradzać przy zakupie maszyn przemysłowych i linii technologicznych. Dotychczasowy zakup maszyn i doradztwo w różnych gałęziach przemysłu pozwala nam na wykorzystanie całego potencjału, a wkładany trud pracy i zaangażowanie prowadzi do szybkiej i bezproblemowej finalizacji całego projektu. W swoich działaniach gwarantujemy skuteczność, dynamizm i  jakość na najwyższym poziomie. Zakup maszyn, doradztwo z tym związane to nasza pasja. 

Profesjonalny konsulting przy zakupie maszyn

Konsulting przy zakupie maszyn charakteryzuje się kompetentną i rzeczową poradą. Poprzez implementacje najlepszych rozwiązań zbudujesz profesjonalny, nowoczesny i niezawodny park maszynowy dla swojej organizacji. Świadczone doradztwo przy zakupie maszyn pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie, dostosowane i spersonalizowane do twoich wszystkich potrzeb. Zakup maszyn, doradztwo oferowane przez nas w pełni wpisze się w spektrum twoim wymagań. 

Zakup maszyn zgodnie z przepisami prawa

Przy zakupie maszyn przemysłowych i linii technologicznych należy bezwzględnie pamiętać, aby spełniały one wszystkie wytyczne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Należy zadbać, aby maszyna zakupiona była z wszystkimi dokumentami, jest to m.in instrukcja obsługi w języku zrozumiałym dla operatorów, podpisana deklaracja zgodności WE, schematy: 

 • elektryczne, 
 • pneumatyczne, 
 • hydrauliczne – niezbędne do prawidłowej eksploatacji  i konserwacji maszyny, 
 • katalogi części zamiennych, 
 • rysunki złożeniowe etc. 

Maszyna wprowadzana do obrotu na teren Unii Europejskiej powinna spełniać szereg wymagań. Maszyna, czy dane urządzenie może być wprowadzone na rynek wyłącznie wówczas, gdy nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia osób oraz spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Maszyna powinna być oznakowana prawidłowym znakiem „CE”. 

Pracodawca nie może wyposażyć stanowisk pracy w nowe maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności. 

Dodatkowo przed oddaniem maszyny do użytku należy:

 •  zweryfikować maszynę pod kątem bezpieczeństwa, 
 • stworzyć instrukcję stanowiskową, 
 • wykonać niezbędne badania środowiska pracy, 
 • badania przeciwporażeniowe, 
 • przeprowadzić niezbędne szkolenia dla użytkowników (operatorów, służb utrzymania ruchu i inżynierów zakładowych – zależnie od charakterystyki organizacji, w której użytkowana będzie maszyna). 

Należy rozróżnić, że spełnienie wymagań zasadniczych leży głównie po stronie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, natomiast spełnienie wymagań minimalnych po stronie użytkownika, pracodawcy. Niespełnienie powyższych wymagań może wiązać się z nałożeniem kar administracyjnych przez jednostki nadzorujące rynek i pracodawcę. 

Proponowane przez nas doradztwo przy zakupie maszyn zapewni spełnienie wszystkich wymagań formalnych i prawnych. 

Konsulting przy relokacji maszyn

Relokacja maszyn nie jest łatwym przedsięwzięciem.  Konsulting przy relokacji maszyn pozwoli przeprowadzić cały proces w sposób bezpieczny, szybki i bezproblemowy. Samo przygotowanie maszyny do relokacji wymaga zaangażowania całego zespołu. Związane jest to: 

 • z przeprowadzeniem demontażu mechanicznego, elektrycznego, 
 • przygotowaniem poszczególnych części składowych maszyny, czy linii technologicznej do wysyłki, 
 • odpowiednie zabezpieczenie zapobiegające ewentualnym uszkodzeniom, 
 • transport do miejsca docelowego, rozładunek, montaż i uruchomienie. 

Również pod względem dokumentacyjnym należy zadbać o prawidłowy przebieg procesu, przygotowanie listów przewozowych, dokumentacja fotograficzna, wykonanie niezbędnych badań po montażu maszyny, przeprowadzenie tzw. kontroli specjalnej (weryfikacja wymagań minimalnych) itp. Konsulting przy relokacji maszyn pomoże przeprowadzić proces w sposób prawidłowy, a zbudowana świadomość w organizacji zapewni oszczędność czasu i wydatków przy poszukiwaniu właściwych rozwiązań i interpretacji skomplikowanych i rozbudowanych przepisów i rozporządzeń.