Maszyny nieukończone i zespół maszyn

Maszynę nieukończoną należy odróżnić od maszyny gotowej do zainstalowania. Rozbudowa nie polega na zainstalowaniu układu napędowego w maszynie dostarczonej bez takiego mechanizmu. Musi zatem zostać dodatkowo rozbudowana, aby stać się kompletną maszyną, która może być wykorzystywana do określonego zastosowania.

W celu uznania grupy jednostkowych maszyn lub maszyn nieukończonych za zespół muszą zostać spełnione poszczególne warunki:

  • Maszyny jednostkowe są ze sobą zmontowane w celu spełnienia wspólnej funkcji, na przykład produkcji danego produktu;
  • Maszyny jednostkowe posiadają wspólny układ sterowania;
  • Maszyny jednostkowe połączone są w funkcjonalny sposób, tak aby działanie każdej z maszyn ma bezpośredni wpływ na działanie pozostałych lub zespołu jako całości.

Podmiot zestawiający maszyny nieukończone razem powinien spełnić określone warunki, m.in. przeprowadzić ocenę ryzyka dla całego zespołu maszyn z uwzględnieniem nowo dostawionych maszyn, a także zagwarantować, że nowo powstały zespół spełnia wymagania zasadnicze w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. oraz przeprowadzić ocenę zgodności dla nowo powstałego zespołu maszyn.

Polecane posty

Osłony maszyn

Osłony maszyn są istotnym elementem bezpieczeństwa. Podstawowym zadaniem jest ochrona osób przed zagrożeniami stwarzanym przez różnego rodzaju elementy ruchome. Jest to część maszyny, skonstruowana i

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn

Wprowadzenie poszczególnej maszyny na rynek to nie tylko jej budowa i projekt, ale także cała otoczka wokół tego – tj. niezbędna dokumentacja i analiza celem

Maszyny nieukończone i zespół maszyn

Maszynę nieukończoną należy odróżnić od maszyny gotowej do zainstalowania. Rozbudowa nie polega na zainstalowaniu układu napędowego w maszynie dostarczonej bez takiego mechanizmu. Musi zatem zostać

Oznakowanie CE

Oznaczenie CE składa się tylko z liter „CE” w formie graficznej przedstawionej na rysunku: Źródło: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r.