Maszyny nieukończone i zespół maszyn

Maszynę nieukończoną należy odróżnić od maszyny gotowej do zainstalowania. Rozbudowa nie polega na zainstalowaniu układu napędowego w maszynie dostarczonej bez takiego mechanizmu. Musi zatem zostać dodatkowo rozbudowana, aby stać się kompletną maszyną, która może być wykorzystywana do określonego zastosowania.

W celu uznania grupy jednostkowych maszyn lub maszyn nieukończonych za zespół muszą zostać spełnione poszczególne warunki:

  • Maszyny jednostkowe są ze sobą zmontowane w celu spełnienia wspólnej funkcji, na przykład produkcji danego produktu;
  • Maszyny jednostkowe posiadają wspólny układ sterowania;
  • Maszyny jednostkowe połączone są w funkcjonalny sposób, tak aby działanie każdej z maszyn ma bezpośredni wpływ na działanie pozostałych lub zespołu jako całości.

Podmiot zestawiający maszyny nieukończone razem powinien spełnić określone warunki, m.in. przeprowadzić ocenę ryzyka dla całego zespołu maszyn z uwzględnieniem nowo dostawionych maszyn, a także zagwarantować, że nowo powstały zespół spełnia wymagania zasadnicze w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. oraz przeprowadzić ocenę zgodności dla nowo powstałego zespołu maszyn.

Polecane posty

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn

Wprowadzenie poszczególnej maszyny na rynek to nie tylko jej budowa i projekt, ale także cała otoczka wokół tego – tj. niezbędna dokumentacja i analiza celem

Maszyny nieukończone i zespół maszyn

Maszynę nieukończoną należy odróżnić od maszyny gotowej do zainstalowania. Rozbudowa nie polega na zainstalowaniu układu napędowego w maszynie dostarczonej bez takiego mechanizmu. Musi zatem zostać

Oznakowanie CE

Oznaczenie CE składa się tylko z liter „CE” w formie graficznej przedstawionej na rysunku: Źródło: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r.