Strona główna » Pomoc w tłumaczeniu dokumentacji technicznej

Pomoc w tłumaczeniu dokumentacji technicznej

Tłumaczenia dokumentacji technicznej to istotne ogniowo łańcucha przy wprowadzaniu maszyny do obrotu. Dostarczenie dokumentacji w języku zrozumiałym dla użytkownika jest obowiązkiem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Z drugiej strony pracodawca nie może dopuścić pracownika do użytkowania maszyny dopóki ten m.in nie zapozna się i nie zrozumie instrukcji obsługi. 

Dodatkowo w dyrektywie maszynowej pkt 1.7.4 możemy znaleźć zapis odnoszący się do tłumaczenia technicznego: 

Wszystkie maszyny muszą być zaopatrzone w instrukcje sporządzone w oficjalnym języku lub językach wspólnotowych Państwa Członkowskiego, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku. Instrukcja dołączona do maszyny musi być albo „Instrukcją oryginalną” albo „Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej”, w którym to przypadku oryginalna instrukcja musi być dołączona do tłumaczenia. W drodze wyjątku instrukcja konserwacji przeznaczona do użytku przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, może być dostarczona tylko w jednym z języków wspólnotowych, zrozumiałym dla tego personelu”. 

Celem powyższego wymogu jest zapewnienie użytkownikom możliwości wglądu w instrukcje oryginalne. Jest to istotny element w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego tłumaczenia. 

Tłumaczenia techniczne, na czym polegają?

Bardzo częstą błędną praktyką jest tłumaczenie dokumentacji technicznej przez dostępne portale internetowe. Pomimo, że jest to jedna z najtańszych i najszybszych opcji niesie ona za sobą wiele kontrowersji. Zazwyczaj tłumaczenia techniczne tego typu charakteryzują się duża ilością błędów. Spotkać można tłumaczenia, które całkowicie odsunięte są od kontekstu. Przykładów można mnożyć bardzo wiele. Należy unikać tego typu rozwiązań, a tłumaczenia techniczne przekazać do odpowiednich specjalistów. Naszą rolą jest pomoc w dotarciu do odpowiednich biur i tłumaczy, którzy w sposób profesjonalny przygotują niezbędne prawidłowe tłumaczenia dokumentacji

Jak prawidłowo przeprowadzić tłumaczenie dokumentacji technicznej?

Prawidłowe przeprowadzenie tłumaczenia dokumentacji technicznej wiąże się z dużym nakładem czasowym. Przy tym należy zapoznać się z językiem technicznym i charakterystycznymi pojęciami wynikających z poszczególnych branży. Dlatego też zaleca się przekazanie dokumentacji do tłumaczenia do profesjonalnych podmiotów. Oczywiście żaden z przepisów nie narzuca w jaki sposób mamy to wykonać. Jeżeli czujemy się na siłach możemy wykonać tłumaczenie techniczne we własnym zakresie. Wynikową naszych postępowań ma być pełne i prawidłowe tłumaczenie dokumentacji

Literatura i źródła prawa

  1. Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn – Wydanie drugie – czerwiec 2010 r.;
  2. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE