Szkolenia

01
Nauka

Szkolenia i pomoc

Szkolenia są nieodłączną częścią doskonalenia w organizacji. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych Klientów organizujemy specjalistyczne szkolenia. Ich tematyka pozwoli zrozumieć najważniejsze aspekty oraz zdobyć profesjonalną wiedzę dla użytkowników jak i odbiorców maszyn. Istnieje możliwość odbycia szkolenia w naszej sali szkoleniowej lub bezpośrednio u Klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą szkoleń. Jeżeli masz jakieś pytania prosimy o bezpośredni kontakt.

  1. Dokumentacja maszyn w oparciu o dyrektywę maszynową 2006/42/WE

Szkolenie określa jakie informacje powinny być zawarte w dokumentacji maszyn. Uczestnicy dowiedzą się w  jaki sposób sporządzić prawidłowo instrukcję obsługi, dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności WE. Na szkoleniu wskazane zostaną różnice pomiędzy wymaganiami minimalnymi a zasadniczymi. Poruszona zostanie tematyka norm zharmonizowanych oraz sposób oznakowania maszyn znakiem CE.

  1. Kontrola maszyn i urządzeń oraz ich modernizacja 

Szkolenie określa jakie obowiązki ciążą na odbiorcy i jakie powinien spełnić wymagania, aby przekazać maszynę do użytkowania. Uczestnicy zdobędą wiedzę jak należy rozumieć modernizacje maszyny oraz jakie wiążą się z tym obowiązki.

  1. Wózki jezdniowe podnośnikowe i podesty ruchome

Szkolenia przygotowujące do bezpiecznej obsługi oraz zdania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych bądź podestów ruchomych przejezdnych przed komisją UDT. Oferujemy szkolenia na terenie zakładu z dojazdem do klienta oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z organizacją egzaminu UDT. Ponadto oferujemy kursy z obsługi wózków jezdniowych unoszących, ciągnikowych i naładownych oraz bezpiecznej wymiany butli z gazem. 

Kursy przeprowadzone są na podstawie programów szkoleniowych UDT oraz są zgodne z wymaganiami prawnymi (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym)

  1. Szkolenia PPOŻ

Pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu ochrony p.poż oraz zdobycie niezbędnych umiejętności postępowania na wypadek wystąpienia pożaru.

  1. Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej dla firm i pracowników przeprowadzane są przez doświadczonego ratownika medycznego. W trakcie szkolenia uczestnicy w sposób praktyczny naucza się .in poprawnego przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi defibrylatora AED. 

Jeśli uważasz, że Twoja dotychczasowo zdobyta wiedza wymaga poszerzenia lub chciałbyś porozmawiać o swoich wątpliwościach/przemyśleniach dotyczących zagadnień technicznych – zapraszamy do kontaktu.