Bezpieczeństwo użytkowania maszyn

Wprowadzenie poszczególnej maszyny na rynek to nie tylko jej budowa i projekt, ale także cała otoczka wokół tego – tj. niezbędna dokumentacja i analiza celem minimalizacji powstałego ryzyka i zagrożeń dla przyszłego użytkownika.

Działania te muszą opierać się na doświadczeniu i wzajemnej współpracy użytkownik – producent.. Rzeczą niezmiernie ważną jest zadbanie, aby maszyna nie wyrządziła osobie obsługującej krzywdy i nie naraziła jej na utratę zdrowia lub życia. Ustawodawstwo określa drogę postępowania jaką należy przebyć oraz w jaki sposób przeprowadzić kompletną, rzetelną ocenę zgodności. Obowiązkiem producenta jest zastosowanie się do tego, a pracodawca powinien przeprowadzić czynności, nakłady, kontrole, aby zapewnić bezpieczeństwo w swojej organizacji.

Celem nadrzędnym jest dbanie o bezpieczeństwo użytkowania maszyn. Należy ciągle dążyć do pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Pomoże to jeszcze lepiej oceniać ryzyko oraz chronić użytkowników.

W obecnych czasach w dobie Internetu i łatwości uzyskania wszelkiego rodzaju informacji czy pomocy, świadomość producentów i pracodawcy rośnie – jest to niezmiernie ważny i pocieszający aspekt. Absolutnie żadne korzyści finansowe nie mogą stawiane być ponad bezpieczeństwo użytkownika – nie ma nic cenniejszego niż zdrowie i życie.

Polecane posty

Osłony maszyn

Osłony maszyn są istotnym elementem bezpieczeństwa. Podstawowym zadaniem jest ochrona osób przed zagrożeniami stwarzanym przez różnego rodzaju elementy ruchome. Jest to część maszyny, skonstruowana i

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn

Wprowadzenie poszczególnej maszyny na rynek to nie tylko jej budowa i projekt, ale także cała otoczka wokół tego – tj. niezbędna dokumentacja i analiza celem

Maszyny nieukończone i zespół maszyn

Maszynę nieukończoną należy odróżnić od maszyny gotowej do zainstalowania. Rozbudowa nie polega na zainstalowaniu układu napędowego w maszynie dostarczonej bez takiego mechanizmu. Musi zatem zostać

Oznakowanie CE

Oznaczenie CE składa się tylko z liter „CE” w formie graficznej przedstawionej na rysunku: Źródło: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r.