Strona główna » Pomoc w uzyskaniu certyfikacji maszyn dla Euroazjatyckiej Unii Celnej

Pomoc w uzyskaniu certyfikacji maszyn dla Euroazjatyckiej Unii Celnej

Certyfikat EAC jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym zgodność produktu z konkretnymi reglamentami technicznymi Euroazjatyckiej Unii Celnej. Są to wytyczne, które należy spełnić, aby móc przejść proces certyfikacji lub uzyskania deklaracji EAC

Do euroazjatyckiej Unii Celnej zaliczamy kraje:

  • Federacja Rosyjska,
  • Republika Białorusi,
  • Republika Kirgiska,
  • Republika Kazachstanu,
  • Republika Armenii.

Wprowadzając wyrób na rynek ww. Państwa należy spełnić wymagania Unii Celnej.

W wielu płaszczyznach można zauważyć bliskie podobieństwo do dyrektyw Unii Europejskiej, jednak należy zwrócić szczególną uwagę, że przepisy Unii Celnej są bardziej rygorystyczne. Zważywszy na to wspomagamy naszych klientów w prawidłowej interpretacji przepisów Unii Celnej oraz przejściu drogi związanej z uzyskaniem certyfikatu EAC lub deklaracji zgodności  EAC.

Czym jest certyfikat EAC i deklaracja zgodności EAC?

Wydawany przez Komisję Unii Celnej certyfikat EAC jest dokumentem potwierdzającym zgodność produktu z reglamentami technicznymi. Certyfikat EAC jest ważnym dokumentem na terenie Unii Celnej. Dzięki uzyskaniu certyfikatu EAC zapewniamy sobie brak konieczności ubiegania się o uznanie zgodności produktu np. maszyn dla każdego kraju z osobna. Certyfikat EAC wydawany jest na okres 1, 3 lub 5 lat. Dzięki certyfikatowi można nanieść na produkt znak EAC.

Deklaracja zgodności Unii Celnej potwierdza zgodność wyrobu z reglamentami technicznymi. Dokument umożliwia nam eksport towarów do Państw wchodzących w skład Unii Celnej. W przypadku deklaracji zgodności Unii Celnej bardzo często nie jest wymagane badanie przez akredytowane laboratorium. Deklaracja EAC wydawana jest na okres 1, 3 lub 5 lat. Dzięki niej można nanieść na produkt znak EAC

W zależności od rodzaju produktu wymagany przez prawo może być certyfikat EAC lub deklaracja zgodności EAC. Dokładne wytyczne znajdują się w odpowiednich reglamentach technicznych. 

Jak uzyskać certyfikat EAC i deklaracje zgodności EAC?

Do każdego z przypadków należy podejść indywidualnie opierając się na przepisach i wskazówkach skompletowanych w reglamentach. Przez rozpoczęciem odpowiedniej procedury należy określić, który dokument będzie właściwy. Należy wziąć pod uwagę, że w przypadku deklaracji zgodności EAC pełną odpowiedzialność ponosi posiadacz deklaracji. Natomiast w przypadku certyfikatu akredytowana jednostka certyfikująca. Niezależnie, który dokument uzyskamy powinny znajdować się w one w ogólnodostępnym rejestrze. 

W celu uzyskania deklaracji zgodności EAC lub certyfikatu EAC należy przygotować: opis techniczny produktu, instrukcje obsługi, zdjęcia lub rysunki, kod taryfy celnej. 

Wniosek może złożyć podmiot zarejestrowany na terenie Euroazjatyckiej Unii Celnej. Bardzo często jest to upoważniony przedstawiciel producenta maszyny. 

Jak widać na powyższych przykładach różnic w stosunku do wytycznych dyrektywy maszynowej jest bardzo dużo. Proces spełniania wymagań formalnych jest bardziej rozbudowany i czasochłonny. Dbając o naszych Klientów wspomagamy ich we wszystkich krokach do uzyskania wymaganego dokumentu.    

Jak prawidłowo oznaczyć maszyny znakiem EAC?

Obecność znaku EAC potwierdza, że maszyna spełnia wszystkie techniczne wymagania i pozytywnie przeszła procedury i wymagania reglamentów technicznych. Produkty nim oznakowane gwarantują konsumentowi bezpieczeństwo i wysoką jakość oraz zgodność z przepisami Unii Celnej. Prawidłowe oznakowanie maszyn EAC składa się z białego tła i czarnych liter, bądź czarnego tła i białych liter. Dodatkowo nie może być mniejszy niż 5 mm i należy umieścić go na maszynie wyłącznie, gdy produkt uzyskał certyfikat, bądź deklarację zgodności Unii Celnej.

Nie należy mylić Europejskiego oznaczenia CE z oznaczeniem euroazjatyckiej Unii Celnej EAC. Są to całkowicie dwa różne, niezależne od siebie oznaczenia.

oznaczenie EAC