Baza wiedzy

01
Materiały informacyjne

Wybrane zagadnienia

Osłony maszyn

Osłony maszyn są istotnym elementem bezpieczeństwa. Podstawowym zadaniem jest ochrona osób przed zagrożeniami stwarzanym przez różnego rodzaju elementy ruchome. Jest to część maszyny, skonstruowana i przeznaczona  do zapewnienia ochrony w postaci bariery materialnej. Tam gdzie to możliwe osłony powinny umożliwiać

Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn

Wprowadzenie poszczególnej maszyny na rynek to nie tylko jej budowa i projekt, ale także cała otoczka wokół tego – tj. niezbędna dokumentacja i analiza celem minimalizacji powstałego ryzyka i zagrożeń dla przyszłego użytkownika. Działania te muszą opierać się na doświadczeniu

Czytaj więcej »

Maszyny nieukończone i zespół maszyn

Maszynę nieukończoną należy odróżnić od maszyny gotowej do zainstalowania. Rozbudowa nie polega na zainstalowaniu układu napędowego w maszynie dostarczonej bez takiego mechanizmu. Musi zatem zostać dodatkowo rozbudowana, aby stać się kompletną maszyną, która może być wykorzystywana do określonego zastosowania. W

Czytaj więcej »

Oznakowanie CE

Oznaczenie CE składa się tylko z liter „CE” w formie graficznej przedstawionej na rysunku: Źródło: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn Skrót oznaczenia pochodzi od francuskich słów Conformité Européenne –

Czytaj więcej »

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi to dokument, który swoim zakresem obejmuje cały okres życia maszyny, począwszy od transportu, montażu i użytkowania, a kończąc na jej utylizacji. Zadaniem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela jest opracowanie instrukcji przed wprowadzeniem do obrotu i dostarczenie jej wraz

Czytaj więcej »

Wymagania minimalne i wymagania zasadnicze

Rozporządzenia wprowadzające wymagania minimalne i zasadnicze mają na celu zabezpieczenia użytkownika maszyny przed zagrożeniami. Ich wspólnym mianownikiem jest: bezpieczeństwo. Rzeczą wielce istotną jest minimalizowanie ryzyka i zagrożeń.  Należy rozróżnić, że spełnienie wymagań zasadniczych leży głównie po stronie producenta lub upoważnionego

Czytaj więcej »