Oferta

01
Formalności

Dokumentacja

Wspomagamy producentów w sporządzeniu dokumentacji celem wskazania zgodności z wymaganiami dyrektyw i określonych norm.

Tworzymy instrukcje obsługi maszyn, które określają najważniejsze zasady bezpieczeństwa i opisują cały cykl „życia maszyny” począwszy od transportu i montażu, kończąc na obsłudze, konserwacji i utylizacji maszyny.

Jeden z istotnych dokumentów z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyny. Określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy. Opisuje ona uruchomienie i  obsługę maszyny, wskazuje czynności zabronione oraz określa jak bezpiecznie zatrzymać i wyłączyć urządzenie. 

Jeden z najważniejszych filarów nowoczesnego przedsiębiorstwa. Dokument AM (Autonomous Maintenance) określa liste standardów i prac jakie operator powinien wykonać prewencyjnie aby utrzymać maszynę w jak najlepszym stanie technicznym, unikając niezaplanowanych przestojów.

Dokument PM (Preventive Maintenance) – określa jakie czynności należy wykonać podczas okresowego przeglądu maszyny przez służby utrzymania ruchu aby zapobiec niezaplanowanym, awaryjnym zatrzymaniom maszyny.

02
Fachowym okiem

Audyt i doradztwo

Przeprowadzona w sposób profesjonalny i szczegółowy, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE

Służąca właściwie zabezpieczeniu przed zagrożeniami i zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom/pracownikom. Często fachowa pomoc przy wskazaniu niedociągnięć czy udoskonaleń jest nieoceniona. Zmieniając małą rzecz można osiągnąć wielki efekt.

Określenie prawidłowych cech, które powinna zawierać dokumentacja idealna. Pomoc w dostosowaniu bieżącej dokumentacji firmy do aktualnie obowiązujących norm i przepisów.

Pomoc i szeroko pojęte doradztwo obejmujące zakup nowych i używanych maszyn oraz przeniesienie maszyn z aktualnego miejsca do docelowego. Sprawdzenie i pomoc w wyborze najbardziej korzystnej opcji dla Twojej firmy.

„CE” – dwie ważne litery skrótu Zgodności Europejskiej, ich oznaczenie jest sygnałem zgodności, bezpieczeństwa, normalizacji. Służymy pomocą przy przeprowadzeniu oceny zgodności oraz prawidłowym poinstruowaniu przy dążeniu do oznaczenia znakiem „CE”.

Wskażemy i pomożemy jak bezpiecznie zakupić maszyny i technologie które będą zgodne z dyrektywami europejskimi i będą spełniały wszelkie wymagane normy.

Zrozumienie dokumentacji jest istotnym ogniwem” łańcucha bezpieczeństwa”. Współpracujemy z ekspertami zajmującymi się tłumaczeniem dokumentacji na wiele języków obcych nowożytnych (m. in. angielski, rosyjski, chiński, turecki, etc.)

Jeśli nie masz pewności w jaki sposób rozpocząć certyfikację – zgłoś się do nas – chętnie powiemy, co zrobić krok po kroku, by zakończyć cały proces szybkim sukcesem.

Pomoc w prawidłowym oznakowaniu maszyn znakiem „EAC”

Obecność znaku „EAC” – potwierdza, że maszyna spełnia wszystkie techniczne wymagania i pozytywnie przeszła procedury i wymagania reglamentów technicznych. Produkty nim oznakowane gwarantują konsumentowi bezpieczeństwo i wysoką jakość oraz zgodność z przepisami Unii Celnej.

03
Nauka

Szkolenia i pomoc

Jeśli uważasz, że Twoja dotychczasowo zdobyta wiedza wymaga poszerzenia lub chciałbyś porozmawiać o swoich wątpliwościach/przemyśleniach dotyczących zagadnień technicznych – zapraszamy do kontaktu.

Zrozumienie dokumentacji jest istotnym ogniwem” łańcucha bezpieczeństwa”. Współpracujemy z ekspertami zajmującymi się tłumaczeniem dokumentacji na wiele języków obcych nowożytnych (m. in. angielski, rosyjski, chiński, turecki, etc.)

Jeśli nie masz pewności w jaki sposób rozpocząć certyfikację – zgłoś się do nas – chętnie powiemy, co zrobić krok po kroku, by zakończyć cały proces szybkim sukcesem.

Pomoc w prawidłowym oznakowaniu maszyn znakiem „EAC”

Obecność znaku „EAC” – potwierdza, że maszyna spełnia wszystkie techniczne wymagania i pozytywnie przeszła procedury i wymagania reglamentów technicznych. Produkty nim oznakowane gwarantują konsumentowi bezpieczeństwo i wysoką jakość oraz zgodność z przepisami Unii Celnej.