Oferta

01
Formalności

Dokumentacja

Tworzenie dokumentacji technicznej

Wspomagamy producentów w sporządzeniu dokumentacji celem wskazania zgodności z wymaganiami dyrektyw i określonych norm.

Instrukcje obsługi

Tworzymy instrukcje obsługi maszyn, które określają najważniejsze zasady bezpieczeństwa i opisują cały cykl „życia maszyny” począwszy od transportu i montażu, kończąc na obsłudze, konserwacji i utylizacji maszyny.

Instrukcje stanowiskowe

Jeden z istotnych dokumentów z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyny. Określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy. Opisuje ona uruchomienie i  obsługę maszyny, wskazuje czynności zabronione oraz określa jak bezpiecznie zatrzymać i wyłączyć urządzenie. 

Karty AM i PM

Jeden z najważniejszych filarów nowoczesnego przedsiębiorstwa. Dokument AM (Autonomous Maintenance) określa liste standardów i prac jakie operator powinien wykonać prewencyjnie aby utrzymać maszynę w jak najlepszym stanie technicznym, unikając niezaplanowanych przestojów.

Dokument PM (Preventive Maintenance) – określa jakie czynności należy wykonać podczas okresowego przeglądu maszyny przez służby utrzymania ruchu aby zapobiec niezaplanowanym, awaryjnym zatrzymaniom maszyny.

02
Fachowym okiem

Audyt i doradztwo

Ocena zgodności maszyn

Przeprowadzona w sposób profesjonalny i szczegółowy, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE

Ocena wymagań zasadniczych i minimalnych

Służąca właściwie zabezpieczeniu przed zagrożeniami i zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom/pracownikom. Często fachowa pomoc przy wskazaniu niedociągnięć czy udoskonaleń jest nieoceniona. Zmieniając małą rzecz można osiągnąć wielki efekt.

Audyt techniczny dokumentacji

Określenie prawidłowych cech, które powinna zawierać dokumentacja idealna. Pomoc w dostosowaniu bieżącej dokumentacji firmy do aktualnie obowiązujących norm i przepisów.

Konsulting przy zakupie, relokacjach maszyn

Pomoc i szeroko pojęte doradztwo obejmujące zakup nowych i używanych maszyn oraz przeniesienie maszyn z aktualnego miejsca do docelowego. Sprawdzenie i pomoc w wyborze najbardziej korzystnej opcji dla Twojej firmy.

Pomoc w prawidłowym oznakowaniu maszyn znakiem „CE”

„CE” – dwie ważne litery skrótu Zgodności Europejskiej, ich oznaczenie jest sygnałem zgodności, bezpieczeństwa, normalizacji. Służymy pomocą przy przeprowadzeniu oceny zgodności oraz prawidłowym poinstruowaniu przy dążeniu do oznaczenia znakiem „CE”.

Doradztwo przy doborze i zakupie maszyn nowych i używanych zgodnie z wymaganiami prawa krajowego oraz unijnego

Wskażemy i pomożemy jak bezpiecznie zakupić maszyny i technologie które będą zgodne z dyrektywami europejskimi i będą spełniały wszelkie wymagane normy.

03
Nauka

Szkolenia i pomoc

Szkolenia z wymagań formalnych i technicznych dla maszyn

Jeśli uważasz, że Twoja dotychczasowo zdobyta wiedza wymaga poszerzenia lub chciałbyś porozmawiać o swoich wątpliwościach/przemyśleniach dotyczących zagadnień technicznych – zapraszamy do kontaktu.

Pomoc w tłumaczeniu dokumentacji technicznej

Zrozumienie dokumentacji jest istotnym ogniwem” łańcucha bezpieczeństwa”. Współpracujemy z ekspertami zajmującymi się tłumaczeniem dokumentacji na wiele języków obcych nowożytnych (m. in. angielski, rosyjski, chiński, turecki, etc.)

Pomoc w certyfikacji maszyn dla Euroazjatyckiej Unii Celnej

Jeśli nie masz pewności w jaki sposób rozpocząć certyfikację – zgłoś się do nas – chętnie powiemy, co zrobić krok po kroku, by zakończyć cały proces szybkim sukcesem.

Pomoc w prawidłowym oznakowaniu maszyn znakiem „EAC”

Obecność znaku „EAC” – potwierdza, że maszyna spełnia wszystkie techniczne wymagania i pozytywnie przeszła procedury i wymagania reglamentów technicznych. Produkty nim oznakowane gwarantują konsumentowi bezpieczeństwo i wysoką jakość oraz zgodność z przepisami Unii Celnej.