Strona główna » Karty AM PM

Karty AM PM

Autonomous Maintenance (AM) autonomiczne utrzymanie ruchu jest jednym z podstawowych filarów Total Productive Maintenance (TPM). Standard AM jest listą standardów oraz procedur mających na celu utrzymanie danej maszyny w jak najlepszym stanie technicznym, zapewniającym pracę bez nieplanowanych zatrzymań. W skład procedur wchodzą czynności takie jak inspekcja, czyszczenie, smarowanie, zniwelowanie luzów – czyli zabiegi, które operator może wykonywać samodzielnie, bez interwencji wyspecjalizowanego serwisu służb utrzymania ruchu.


Planned Maintenance (PM) – planowane utrzymanie ruchu to jeden z kilku podstawowych filarów filozofii Total Productive Maintenance (TPM). Standard PM to dokument określający zbiór niezbędnych czynności jakie należy wykonać podczas okresowego przeglądu maszyny aby utrzymać ją w stanie gotowości do pracy oraz ograniczyć ilość nieplanowanych (awaryjnych) zatrzymań maszyny. Jest skutecznym narzędziem ograniczającym częstotliwość występowania awarii (MTBF – Mean Time Between Failures) oraz czasu awarii (MTTR – Mean Time to Rapair). Planned Maintenance (PM) to idealne narzędzie do standaryzacji procesu zarządzania parkiem maszynowym w nowoczesnym i świadomym przedsiębiorstwie.