Strona główna » Audyt techniczny dokumentacji – na czym polega?

Audyt techniczny dokumentacji – na czym polega?

Audyt techniczny dokumentacji jest narzędziem, które pomoże Twojej organizacji spełnić wymagania dokumentacyjne wynikające z wytycznych dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Dyrektywa w sposób szczególny opisuje wymagania jakie należy spełnić, aby dokumentacja była kompletna. W przypadku instrukcji obsługi wymagania te opisuje pkt. 1.7.4.2. Dla deklaracji zgodności WE wymagania te można znaleźć w załączniku II ww. dyrektywy. Wytyczne dla dokumentacji technicznej spisane są w załączniku VII. 

Oczywiście poszczególne punkty można rozbudować o inne ważne z punktu widzenia dla eksploatującego i konserwującego informacje. Dyrektywa opisuje absolutne minimum, które należy spełnić. Jeżeli w ocenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela pewne informacje powinny być przekazane do użytkownika to jak najbardziej można zawrzeć to w instrukcjach. Istotą i najważniejszą wspólną cechą jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Przeprowadzany audyt techniczny dokumentacji pozwoli spełnić wszystkie powyższe wymagania.  

Jak wykonywać audyt dokumentacji?

Prawidłowo przeprowadzony technicznej jest rzeczą istotną dla producenta maszyny jak i jej odbiorcy, użytkownika. Dzięki przeprowadzonemu audytowi producent będzie miał pewność, że spełnia wszystkie wymagania dyrektywy maszynowej oraz przekazał użytkownikowi wszystkie ważne informacje. Odbiorca maszyny i jej dokumentacji będzie mógł w sposób kompletny zapoznać się ze specyfikacją maszyny, zasadami bezpieczeństwa, pozna zasady eksploatacji i zasady prawidłowej konserwacji etc. 

Jak widać na powyższych przykładach audyt dokumentacji technicznej przynosi korzyści obopólne. Rzetelny i profesjonalny audyt wymaga specjalistycznej inżynierskiej wiedzy. Z punktu widzenia producenta wymagań dokumentacyjnych jest bardzo wiele i są one stosunkowo obszerne. Dlatego też proces ten warto powierzyć specjalistom, którzy w pełni zweryfikują dostarczoną dokumentację i wskażą elementy do ewentualnej poprawy czy uzupełnienia. 

Audyt dokumentacji normy i przepisy prawa

Przepisy nie regulują oraz nie wymuszają przeprowadzenia audytu dokumentacji. Oczywiście wraz ze wzrostem świadomości producentów, czy upoważnionych przedstawicieli bardzo częstą praktyką jest wykonywanie tego typu działań. W związku z dużym obłożeniem zadań pracowników przekazanie przeprowadzenia audytu dokumentacji maszyn na zewnątrz organizacji jest dobrym pomysłem. Sam proces audytu poza tym, że wymaga specjalistycznej wiedzy jest procesem czasochłonnym. W pierwszej fazie należy zapoznać się i zrozumieć przedstawione dokumenty, następnie przejść do ich oceny, a w fazie finalizacji projektu wskazać elementy do ewentualnej korekty, tak aby spełniły wytyczne dyrektywy. Jest to proces, który warto przeprowadzić, aby być pewnym, że działalność jest prowadzona zgodnie z wytycznymi ustawodawstwa. 

Nasza firma od bardzo długiego czasu zajmuje się tematyką dokumentacji maszyn, dlatego staramy się wspierać naszych klientów w dobraniu prawidłowego rozwiązania i kompletnie wspomagamy ich w całym procesie i drodze do dążenia doskonałości dokumentacji. 

Źródła

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0042&from=LV